mandag 7. juli 2008

Fremmedordboka

Jeg fascineres* veldig av fremmedord, og bestemte meg derfor for å lage en liste på bloggen over ord som ikke er i alles dagligtale, og som kanskje noen kan være interesserte i å forstå. Jeg ønsker også å fylle denne listen med ord jeg selv ikke forstår, slik at når jeg en gang i fremtiden lurer på et ord, kan jeg finne det her. Greit å ha et samleverk som er lett tilgjengelig.

For å få dette til, trenger jeg din hjelp, så om du kan legge inn kommentarer med fremmedord du bruker og har en liten forklaring på, eventuelt om du har hørt noen fremmedord du lurer på hva betyr - så kan jeg forsøke å gjøre denne listen så komplett som mulig etter hvert.

Rundt omkring i bloggen vil du finne ord med stjerner (*) ved dem. Det er ord som forklares i denne fremmedordboka. Disse stjernene vil lede deg direkte til ordets beskrivelse. Finner du noen ord som mangler en slik stjerne, men som beskrives her i ordlista, gi gjerne beskjed.

Fremmedordlista

A

Agnostiker;
En person som fornekter at vi kan vite noe om hvorvidt det finnes en Gud eller ikke, og dermed ikke tar noen stilling til gudetro. Stammer fra det greske ordet gnosis, som betyr viten, og forstavelsen a står for nektelse.

Ambisiøs;
Å ha høye håp og krav til seg selv. En ambisiøs person er en person som ønsker å nå langt, og krever derfor mye av seg selv for å oppnå dette.

Ambivalent;
Gjelder uttrykksmåter som kan tolkes på to måter, hvor det er vanskelig å si hvilken tolkning som faktisk er riktig. Ambivalens er altså på en måte en litt dum måte å uttrykke seg på, og oppfattes ofte som litt manipulerende. Stammer fra latinsk hvor Ambi betyr 'begge sider' og Valens betyr 'verdi'.

Antipati;
Det motsatte av sympati; en motvilje til person(er) og eller handlinger.

Apati el. Apatisk;
Mangel på følelser eller likegyldighet.

Ateisme el. Ateist;
Litt mer "konkrete" enn agnostikerne; ateistene sier det ikke finnes noen Gud. Typisk at de fleste evolusjonister og darvinister plasserer seg i denne kategorien. Gresk opphav: Atheos som betyr 'uten Gud'.

Atypisk;
Det motsatte av typisk, altså noe som skiller seg fra det vanlige.

B

Bestialsk;
Et annet ord for "dyrisk", men ordet brukes stort sett kun om mennesklig råhet og grusomhet.

C
D

Dekadent;
Et typisk ord som ofte misforstås med sofistikert*, men som egentlig betyr overforfinet og moralsk forfallen.

Delegere;
Å gi fullmakt til å utføre visse handlinger eller opptre på andres vegne.

Doktrine;
Et ord av flere betydninger;
innen religion definerer en doktrine læresetningene til religionen.
innen politikk danner en doktrine grunnlaget for en nasjons utenrikspolitikk, og handler om et sett handlinger som konstant blir utført av nasjonen.
innen det militære er en doktrine en etablert prosedyre for å utføre en komplisert militær operasjon.

E

Egosentrisk;
Å mangle evnen til empati; altså å kun klare å se en gitt situasjon fra sin egen synsvinkel, og kun ta hensyn til seg selv.

Empati el. Empatisk;
Er man empatisk har en evnen til å forstå en annen persons følelser og tanker, og man klarer å sette seg inn i deres situasjon ut fra dens utgangspunkt.

Empiri el. Empirisk;
Vitenskapelig metodikk for å undersøke fakta ved å samle inn store mengder informasjon og sammenlikne dem.

F

Fascinere;
Noe som er spennende og interessant, noe man blir betatt av og vil lære mer om.

Fanatisk el. Fanatiker;
Handler om en person eller bevegelse som har en blind og urokkelig tro, ofte assosiert med ikke-åpenhet for motargumenter.

Fundamentalist;
En person som mener bibelen skal tolkes bokstavelig fra perm til perm.

G

Gestikulere;
Å bruke hender og bevegelse når en forklarer noe eller uttrykker seg.

Glorifisert;
Opphøyet og forfinet. Noe som omtales som glorifisert blir tilegnet kun positive egenskaper.

H

Hypotese;
Dette er en problemstilling eller tanke som enda ikke har vært undersøkt. Det klassiske ordet for hypotese er "teori"*, men dette er feilbruk av ordet. En hypotese må som regel utledes fra en allerede eksisterende teori*.

I

Idealisme;
Troen på at det gode kan nå frem. En idealist vil ofte ha troen på den perfekte løsningen.

Indoktrinert;
Et ord ofte brukt side om side med hjernevasket. Det betyr rett og slett at en har fått servert informasjon en har godtatt uten å undersøke. Mange tenker på religiøs oppvekst som indoktrinering. Det handler om å lære noe fra så tidlig av at man aldri stiller spørsmål ved det.

Intrikat;
Et annet ord for innviklet og vrient. Brukes ofte for å beskrive noe som er "planlagt komplisert".

J
K

Kreasjonisme el. Kreasjonist;
Troen på at jorden er skapt gjennom en skapelseshandling av en gudommelig makt, og at denne skapelseshandlingen er beskrevet bokstavelig. Kreasjonister benekter som regel alltid evolusjon og big-bang-teorier, og kristne kreasjonister mener at jorden er 6500 år gammel og ble skapt på 6 dager. Blir ofte sett på som litt fanatiske.

Kulinarisk;
Et ord oftest brukt om mat, for å si at det er veldig godt. "En kulinarisk smaksopplevelse" hentyder ofte at dette var mat i særklasse.

Kulminasjon;
Komme til et høydepunkt. Kulminasjonen av en diskusjon er ofte der det virkelige gjennomslaget kommer. Kulminasjonen av en fotballkamp er det mest spennende tidspunktet.

L
M

Manifest;
Dette er en tekst som på en måte definerer en ideologi, retning eller bevegelse, og inneholder en oversikt over prinsippene og målsetningene til denne bevegelsen.

Melankoli el. Melankolsk;
Melankolsk er et ord som ofte beskriver dyster og rolig musikk, men ordet har en langt mer alvorlig opprinnelse; melankoli er nemlig et navn på en dyp depresjon.

Morbid;
Usunn mental tilstand eller tankegang, ofte omhandler det døden og/eller det sykelige.


N
O

Omnipotens;
Et forfinet ord for 'Allmakt'. Omnipotent betyr allmektig.

P

Paradoks;
Et paradoks er noe som strider mot all vanlig fornuft, men som allikevel kan være en sannhet. Kan tenkes på som en sannhet som forklares på en så overrraskende måte at det kan se ut som en selvmotsigende.

Pompøs;
Overdådig og prangende, ofte brukt om ting som virker/er veldig "pent og stort".

Pretensiøs;
Brukes ofte om noen som opphøyer seg selv uten å kunne begrunne det. Noen som prøver å virke kule, uten å faktisk være det. Ordet "pretend" står sterkt her, og det er der meningen også mye ligger.

Promiskuøs;
En person som ser på sex som noe upersonlig og likegyldig, og som har sex med mange mennesker uten å ha noe problemer med det.

Q
R

Retorikk;
Overtalingsevne. Har du god retorisk sans, er du dyktig til å diskutere og å få frem dine synspunkter på en måte som virker fornuftig for de som lytter.

S

Sarkasme;
En humoristisk måte å gjøre narr av en annen person på, ved å peke på negative og nedlatende ting personen har sagt eller gjort. Stemmen og kroppspråket er veldig viktig i sarkasme så det ikke oppfattes som frekkhet.

Satire;
Er vel et ord som best bekrives med "humoristisk kritikk" eller "humoristisk kommentar". Ironi er et veldig sentralt virkemiddel i satiren, og det går ofte ut på å drite noe/noen ut.

Sofistikert;
Typisk ord som bruker om det/den elegante og flotte, i en litt dyrere klasse.

Sympati;
Egenskapen til å vise følelser basert på andres følelser. Gjerne i form av medfølelse, bekymring eller omsorg.

T

Teori;
En teori er en hypotese* som er bekreftet gjennom en serie med undersøkelser. Vitenskapelig sett er en teori det nærmeste man kommer til å kunne bevise noe som er ubeviselig.

U

Utopi;
Utopi er tanken om det perfekte, en idyllisk situasjon eller verden hvor alt er som man ønsker det skal være. Når ordet brukes, er det ofte i sammenheng med noe som er uoppnåelig.

V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

5 eksterne tanker:

Belinda sa...

O! Elsker denne lista! :D

Samuel sa...

Belinda:
Velkommen til bloggen :) Glad du liker lista, jeg tror kanskje du er blant de første til faktisk å legge merke til den ;)

Spire sa...

Satire??

Samuel sa...

Satire er lagt til :)

Ingvild sa...

Omkalfatre!
Vende opp ned på ting, opprinnelig brukt i skipsfart.

om bloggen

Dette er ment å være en blogg hvor jeg skal dele mine meninger, og forhåpentligvis provosere litt :P Dersom du syns noe av det jeg skriver gir mening, eller absolutt ikke, si gjerne ifra :)

Håper jeg kan være litt ironisk, litt poetisk, litt humoristisk og litt saklig, alt etter når situasjonen krever de forskjellige tilnærmelsene :)